PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Co je to E-monitoring
 
E-monitoring neboli „Energetický monitor“ je nástroj pro komplexní sledování chování otopné soustavy včetně zdroje v průběhu předem definovaného časového úseku, zpravidla 24 hod. Sledování topné soustavy je prováděno pomocí aparatury, kterou vyvinula společnost TESTO.
Jedná se o průběžný sběr dat (v intervalu 7 s) o průběhu chování zdroje a výstupních parametrů otopné soustavy po dobu 24 hod. Sebraná data jsou pak pomocí speciálního software vyhodnocena, přičemž výstupem je automaticky generovaný protokol, v kterém jsou uvedeny údaje o průběhu měření a analýza všech rozhodujících veličin, které ovlivňují účinnost celé soustavy. Součástí protokolu jsou i doporučení, která konkrétně popisují problémová místa soustavy s návrhem na jejich řešení.
 
V rámci sběru dat o soustavě jsou průběžně zaznamenávány po celou dobu měření následující veličiny :
 
 • Teplota spalin kotle
 • Teplota spalovacího vzduchu
 • Koncentrace O2 ve spalinách
 • Koncentrace CO ve spalinách
 • Teplota výstupní vody z kotle (kotlový okruh)
 • Teplota vratné vody do kotle (kotlový okruh)
 • Teplota výstupní vody do otopné soustavy
 • Teplota vratné vody z otopné soustavy
 • Teplota topné vody pro okruh ohřevu teplé vody
 • Teplota vratné vody z okruhu ohřevu teplé vody
 • Venkovní teplota
 • Vnitřní teplota v referenční místnosti
 • Relativní vlhkost v referenční místnosti
 • Množství spáleného paliva za dobu měření
 • Množství kondenzace spalin za dobu měření (u kondenzačních kotlů)
 
 
Výstupem měření jsou záznamy (numerické i grafické) všech měřených hodnot a protokol s vyhodnocením měření. Na základě podrobného rozboru dat lze definovat například následující výstupy :
 • Účinnost výroby tepla
 • Množství cyklů hořáku
 • Předimenzování/poddimenzování zdroje tepla s ohledem na skutečné potřeby objektu
 • Průměrná i okamžitá komínová ztráta
 • Stav nastavení hořáku
 • Vhodné/nevhodné nastavení výkonu oběhového čerpadla
 • Stupeň využití kondenzace spalin (u kondenzačních kotlů)
 • Vhodnost/nevhodnost nastavení regulačních hodnot
 • Další veličiny ovlivňující správný chod celé soustavy
 
Příklad výstupního protokolu naleznete na tomto odkazu.
Podrobný popis energetického monitoru naleznete na tomto odkazu.
 
Pokud máte pocit, že vaše náklady na vytápění a ohřev teplé vody jsou neúměrně vysoké, nebo že vaše topná soustava nepracuje tak, jak by jste si představovali, je „Energetický monitoring“ tím správným nástrojem, který vám pomůže vyladit vaší otopnou soustavu na potřebné optimum. Budete-li mít zájem o tuto službu, rádi vám jí poskytneme.

 

 


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]