PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

 

Vyhláška č.150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (2001/ částka 60)- Vyhláška byla dne 16.11.2010 zrušena Vyhláškou č.349/2010 Sb.

Vyhláška č.478/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.150/2001 Sb. a  klerou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (2005/ částka 178)

Vyhláška č.151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie (2001/ částka 60) - Vyhláška byla dne 17.6.2007 zrušena Vyhláškou č.193/2007 Sb.

Vyhláška č.152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (2001/ částka 60) - Vyhláška byla dne 17.6.2007 zrušena Vyhláškou č.194/2007 Sb

Vyhláška č.153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie (2001/ částka 60) - Vyhláška byla dne 17.6.2007 zrušena Vyhláškou č.193/2007 Sb.


Vyhláška č.212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla (2001/ částka 82) - Vyhláška byla 29.listopadu 2006 zrušena Vyhláškou č.542/2006 Sb.

 Vyhláška č.214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné (2001/ částka 82) - Vyhláška byla 29.listopadu 2006 zrušena Vyhláškou č.542/2006 Sb.

Vyhláška č.291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (2001/ částka 110) - Vyhláška byla 1.července 2007 zrušena Vyhláškou č.148/2007 Sb.

Vyhláška č.150/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č.478/2005 Sb.

Zákon č.61/2008 Sb. , úplné znění zákona č.406/2000 Sb. jak vyplývá z pozdějších změn (Zákony č.359/2003 Sb.,č.694/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.177/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.214/2006 Sb., č.574/2006 Sb.,393/2007 Sb.) (2008/částka 19)

Vyhláška č.213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu (2001/ částka 82)

Vyhláška č.425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu (2004/ částka 140)

Vyhláška 349/2010 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (2010/ částka 128) - ruší vyhlášku č.150/2001 Sb.

Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (2007/částka 53)

Vyhláška č.276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů (2007/ částka 89)

Vyhláška č.277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů (2007/ částka 89)

 


 

Vyhláška č.213/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č.425/2004 Sb.

NESBÍRKOVÁ VERZE !!! (SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI)

 


 

 


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]