PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Na této stránce naleznete přepis případně *.pdf soubory základních energetických zákonů a vyhlášek. Oficiální znění naleznete ve sbírce zákonů na stránkách Ministerstva vnitra. V závorkách za názvem předpisu je uveden ročník a částka, ve které byl zákon nebo vyhláška vydány. Předpisy uvedené pod čarou jsou úplné přepisy zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů. V této podobě však nevyšly ve sbírkovém vydání (jedná se o pomůcku pro snadnější orientaci).

Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií (2000/ částka 115)

Nařízení vlády č.63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (2002/ částka 30)

Nařízení vlády č.195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce (2001/ částka 73)

Zákon č.180/2005 Sb. , o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (2005/ částka 66)

Vyhláška  č.475/2005 Sb. , kterou se provádí některá ustanovení zákona č.180/2005 Sb.(2005/ částka 166)

Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie  a chladu (2007/ částka 62)

Vyhláška č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (2007/ částka 62)

Vyhláška č.347/2012 Sb. kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů (2012/ částka 129)

Vyhláška č.441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (2012/ částka 162)

Vyhláška č.480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku (2012/ částka 182)

Vyhláška č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (2013/částka 36)

Vyhláška č.118/2013 Sb. o energetických specialistech (2013/částka 53)

Vyhláška č.193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů (2013/částka 81)

Vyhláška č.194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie (2013/částka 81)


Úplné znění zákona č.406/2000 Sb. k 1.7.2015 ve znění pozdějších předpisů, ve znění č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012, zákona č. 165/2012, zákona 318/2012, zákona č.310/2013 a zákona 103/2015Sb. - NESBÍRKOVÁ VERZE !!! (SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI)

 

 

 

 

 

 

 


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]