PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Co je to energetický audit

Povinnost vypracovávat energetické audity je stanovena zákonem č.406/2000 Sb., v § 9. Podrobnosti náležitosti energetického auditu jsou pak dány prováděcí vyhláškou č.213/2001 Sb., která byla v roce 2004 novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb. Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to energetický průkaz budovy

Energetický průkaz budovy je dokument, kterým byla hodnocena spotřeba energie budovy dle zrušené vyhlášky č.291/2001 Sb.Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to energetický štítek budovy

Energetický štítek s protokolem je dokument, který zavádí novelizovaná ČSN 730540-2/2002 (Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky).Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy po novele z 1.7.2015

Průkaz energetické náročnosti budovy po novele z 1.7.2015Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to energetický posudek

Energetický posudek ve smyslu zákona č.406/2000 ve znění pozdějších změnEmail Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to kontrola účinnosti kotlů

Kontrola účinnosti kotlů dle novely zákona č.406/2000 Sb ve znění zákona č.318/2012 Sb. Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to E-monitoring

Energetický monitoring otopné soustavy včetně zdrojeEmail Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to hydronické vyvážení soustavy

U rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu vytápění U rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu vytápění a teplé užitkové vody se prokazuje seřízení průtoků měřením v jednotlivých větvích otopné soustavy tak, aby odpovídaly projektovaným jmenovitým průtokům s maximální odchylkou +/- 15 %. Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Co je to financování pomocí EPC

Cílem této stránky je poskytnout případným zájemcům základní informaci o možnosti financování energeticky úsporných projektů pomocí EPC.Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     

Možnosti financování energeticky úsporných projektů

Přehled možností financování energeticky úsporných projektů.Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]