PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Firma ENERGOPLAN s.r.o. byla založena v listopadu roku 2003 čtyřmi projektanty, kteří do té doby působili u různých firem zabývajících se projektovou nebo dodavatelskou činností, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné v oboru technika prostředí staveb.

Cílem založení společnosti, který byl na počátku vytčen, bylo vytvořit technicky a kapacitně silnou skupinu v oboru energetiky a techniky prostředí staveb a zúročit tak patnáctiletou zkušenost v těchto oborech, kterou každý ze společníků za dobu své praxe získal.

V průběhu roku 2004 se nám podařilo společnost úspěšně zavést na trh v západočeském regionu. Kvalitu poskytovaných služeb jsme se pokusili stvrdit získáním certifikátu systému managmentu jakosti dle
ISO 9001:2000.

Pro další rozšíření našich služeb jsme v roce 2004 přijali dva zkušené projektanty v oboru technika prostředí staveb. Abychom mohli své zkušenosti předávat dál, rozhodli jsme se v roce 2005 přijmou čerstvého absolventa SPŠ v Lokti, který v roce 2004 ukončil studium v oboru technická zařízení budov.

Rok 2006 byl pro společnost významný z hlediska personálních změn. Dočasně nás opustila naše kolegyně Ing.Martina Urie, která nastoupila na mateřskou dovolenou. Mimo této změny se rozhodli vydat svou vlastní cestou dva ze zakládajících společníků společnosti  ENERGOPLAN a to Ing.Karel Stolařík a Ing.Petr Žuravský.

V roce 2007 byl přijat do trvalého pracovního poměru jako nová posila absolvent ČVUT FSI katedry techniky prostředí. Zároveň v druhé polovině roku společnost opustil jeden ze zakladatelů společnosti Ing.Pavel Šturc, který se vrátil do svého původního působiště v Chebu.

V letech 2008 až 2010 společnost rozšířila své služby o nové činnosti. Jednalo se předevšim na specializaci pro tepelně technické posuzování objektů v rámci zákona č.406/2000 Sb a následně i v rámci programu "Zelená úsporám". Dále byla rozšířena činnost o posuzování účinnosti kotlů, což je rovněž certifikovaná činnost. Všechny tyto nové odbornosti byly v roce 2010 podrobeny certifikaci v rámci ISO 9001:2001. V neposlední řadě byla rozšířená činnost o servis a uvádění do provozu zařízení Pneumatex.


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]