PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Energetický průkaz budovy byl dokument, kterým byla hodnocena potřeba energie budovy na vytápění v prvních letech po uvedení zákona 406/2000 Sb. v platnost. Touto energetickou potřebou budovy byla myšlena potřeba energie na vytápění a větrání budovy se zahrnutím tepelných zisků z oslunění a se zahrnutím vnitřních tepelných zisků. Způsob hodnocení, kritéria hodnocení a výstupní formu dokumentu předepisovala vyhláška č.291/2001 Sb. Výsledným hodnotícím kritériem energetického průkazu byla měrná potřeba tepla při vytápění budov eVN (kWh/m3 a) nebo eVA(kWh/m2a).  Žádný právní předpis neurčoval, kdo je oprávněn energetický průkaz budovy vypracovat a mohl jej tudíž vypracovávat každý, kdo zvládl metodiku výpočtu. Vyhláška č.291/2001 Sb. byla však zrušena nabytím účinnosti nové vyhlášky č.148/2007 Sb. Nová vyhláška, která platila od 1.července 2007, zavedla nový dokument, který se nazývá Průkaz energetické náročnosti budovy a který mohou vypracovávat pouze oprávněné osoby. Energetický průkaz budovy dle vyhlášky č. 291/2001 je dnes již neplatným dokumentem v případě, že je nutno dokládat tepelně technické vlastnosti budovy.

Vyhláška č.148/2007 Sb. byla v roce 2013 novelizována vyhláškou č.78/2013 Sb. V současné době se průkaz energetické náročnosti provádí dle této vyhlášky. Z praktického hlediska jde o úpravu metodiky výpočtů a formálního vzhledu průkazu. Průkazy zpracované dle vyhlášky č.148/2007 Sb. jsou však platné až do skončení jejich planosti, tj. 10 let od jeho vystavení.


Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
[CNW:Counter]